Our Service

ให้คำปรึกษาบรรจุภัณฑ์

ให้คำปรึกษาบรรจุภัณฑ์
บริษัท ส.แสงชัย พลาสแพ็ค จำกัด เรายินดีให้คำปรึกษา เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับงาน

ออกแบบงานถุงพลาสติก

ออกแบบงานถุงพลาสติก
บริษัท ส.แสงชัย พลาสแพ็ค จำกัด เรารับออกแบบงาน ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ปรึกษางานนอกสถานที่

ปรึกษางานนอกสถานที่
บริษัท ส.แสงชัย พลาสแพ็ค จำกัด เรารับปรึกษางานนอกสถานที่ สามารถไปหาลูกค้าถึงสถานที่ ที่ลูกค้าต้องการ